Menighedsråd

Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7228@SOGN.DK
CVR-nummer: 66503828

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Nøddestivej 6
4291 Ruds Vedby
Næstformand
Holbergsvej 80
4293 Dianalund
Sekretær
Agervænget 28
4293 Dianalund
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Parkvej 31
4293 Dianalund
Menigt medlem
Kolonivej 15A 1 8
4293 Dianalund
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 7
4293 Dianalund
Medlem af valgbestyrelsen
Nordrupvej 6
4293 Dianalund
Menigt medlem
Lundtoftevej 63
4293 Dianalund
Menigt medlem
Bygaden 3
4293 Dianalund
Menigt medlem
Bygaden 12
4293 Dianalund
Menigt medlem
Tåderupvej 17
4293 Dianalund
Sognepræst (kirkebogsfører)
Holbergsvej 82
4293 Dianalund
Tlf: 58264121
Sognepræst
Kongstedvej 8 A
4293 Dianalund
Tlf: 58260002
Sognepræst
Poulas Alle 32
4400 Kalundborg
Tlf: 60659934
Overenskomstansat sognepræst
Egelundsvej 38
Strøby Egede
4600 Køge
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.