1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd

Formand
Gunderslevlillevej 3
4250 Fuglebjerg
 

Næstformand
Gunderslevvej 17
Gunderslevholm
4160 Herlufmagle
 

Kasserer
Trælløsevej 65
Skelby
4160 Herlufmagle
 

Kontaktperson
Buen 15 st
Skelby
4160 Herlufmagle
 

Formand for valgbestyrelsen
Langkærgårdsvej 8
Trælløse
4160 Herlufmagle
 

Medlem af valgbestyrelsen
Gunderslevlillevej 7
4250 Fuglebjerg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Trælløse Bygade 10
Trælløse
4160 Herlufmagle
 

Kirkeværge - ikke medlem
Trælløsevej 56
Trælløse
4160 Herlufmagle
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Præstestræde 6
Skelby
4160 Herlufmagle
 
 55450069

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52028612
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk