Kontakt

Skelby Kirke

Buen 4C, 4160 Herlufmagle
Skelby
Sognepræst
Rikke Milan
Tlf. 55 45 00 69
E-mail: Rmn@km.dk
Alle dage, undtagen mandag
Hvis du ønsker at sende os personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nummer, anbefaler vi, at du laver en sikker henvendelse.

Henvendelse vedrørende


  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet:

Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråds officiele E-mail: 7518@SOGN.DK
CVR-nummer: 52028612