Menighedsråd

Skærlund Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skærlund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9281@SOGN.DK
CVR: 34428417

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Kokmosevej 3
7330 Brande
Tlf: 21915171
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Kokmosevej 11
7330 Brande
Menigt medlem
Skærlund Skolevej 15
7330 Brande
Kirkeværge
Kokmosevej 7
7330 Brande
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Skærlund Øst 19A
7330 Brande
Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 10
7330 Brande
Tlf: 97180191
Sognepræst
Brandlundvej 13
7330 Brande
Tlf: 29622901
Overenskomstansat sognepræst
Gl Thyregodvej 18
7330 Brande
Tlf: 20283091

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.