SKÆRLUND KIRKE (åbningstider)

Kirken er dagligt åben fra 10 - 17 i perioden fra 1. marts - 1. oktober

Skærlund Kirkevej 1, 7330 Brande

Skærlund kirke blev bygget og indviet i 1896. Befolkningstallet var vokset eksplosivt i 1800 tallet og hermed opstod ønsket fra mennesker, der boede i sognet om egen kirke. Det dannede et sammenhold omkring kirken, og det var et godt fundament for menigheden.

Kirken er en korskirke, og er omgivet af marker og bevoksning på en forholdsvis flad slette. Ved kirkens opførelse blev der placeret en klokkestabel af sortmalet træ på kirkegården.

Over korsskæringen er tårnet ottekantet med vinduer til alle sider. I 1967 blev der bygget et ligkapel og der skete en større istandsættelse af kirken. I den forbindelse blev hjørnerne mellem kor og korsarme forsynet med døre i øst og vinduer i henholdsvis syd og nord. Der blev bygget et præste- og dåbsværelse til.

I våbenhuset leder en trappe op til et overliggende orgelpulpitur.

Inventaret i kirken er fra opførelsestiden. Døbefonten er ottekantet og lavet af træ, selve dåbsfadet er Sydtysk og fra 1575. Alterbordet fra 2003 er muret med en plade af blankpoleret sort marmor. Som alterprydelse er et råskåret krucifiks af moseeg.

I 1978 blev 2 glasmosaikker henholdsvis en påske- og pinselinje med kors som baggrund indsat i korets vinduer