1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Markus Sogns Menighedsråd

Formand
Østerbro 106 st th
9000 Aalborg
 
 28727836

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Østre Alle 31
9000 Aalborg
 
 98123116
Træffes ikke fredage.
Steen Christian Kongsbak Thomsen

Kasserer
Højrisvej 33
Højris Mølle
9240 Nibe
 

Kontaktperson
Jyttevej 86
9000 Aalborg

Menigt medlem
Carit Etlars Gade 4 2 4
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Vangs Alle 10 3 tv
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Læsøgade 12 st tv
9000 Aalborg
 

Sognepræst, Født medlem
Bernstorffsgade 28
9000 Aalborg
 
 9812 6051
Rune Nørager Christensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Markus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64708228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk