1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Sankt Markus Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem
Østre Alle 31
9000 Aalborg
 
 98123116
Træffes ikke fredage   Ansvars- og omsorgserklæringer, Navngivning, Navneændringer og dødsfald indtastes med NemID på borger.dk kordegnekontoret, Sjællandsgade 8A, 9000 Aalborg    tlf. 98126052   Her kan også træffes aftaler om kirkelige handlinger
Steen Christian Kongsbak Thomsen

Næstformand
Østerbro 106 st th
9000 Aalborg
 

Kirkeværge
Absalonsgade 30 st
9000 Aalborg
 

Kontaktperson
Jyttevej 86
9000 Aalborg

Formand for valgbestyrelsen, Kasserer
Teglværks Alle 7 1 th
9000 Aalborg
 
 51460104

Menigt medlem
Præstevænget 24
Ulsted
9370 Hals
 

Menigt medlem
Rådyret 34
9530 Støvring
 

Menigt medlem
Læsøgade 23 st th
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Nymøllevej 113
Farstrup
9240 Nibe
 

Sognepræst
Bernstorffsgade 28
9000 Aalborg
 
 98126051
Rune Nørager Christensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Markus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64708228

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk