Menighedsråd

Sankt Markus Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Markus Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8369@SOGN.DK
CVR: 64708228

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Østerbro 106 st th
9000 Aalborg
Tlf: 28727836
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Østre Alle 31
9000 Aalborg
Træffes ikke fredage.
Sognepræst, Født medlem
Bernstorffsgade 28
9000 Aalborg
Træffes ikke fredage.
Kontaktperson
Jyttevej 86
9000 Aalborg
Tlf: 21293026
Kasserer
Højrisvej 33
Højris Mølle
9240 Nibe
Menigt medlem
Brodersenvænget 30
9430 Vadum
Menigt medlem
Vangs Alle 10 3 tv
9000 Aalborg
Menigt medlem
Skolebakken 23 1 tv
8464 Galten

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.