1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

Formand
Marienlunds Allé 3
8200 Aarhus N

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Godhavnsvej 11
8200 Aarhus N
 
 +4586165627

Kasserer
Silkeborgvej 244 1 tv
8230 Åbyhøj
 
 +4586160586 Mobil: +4520130111
Kasserer og formand for kirkeudvalget

Sekretær
Lyøgade 7 st th
8200 Aarhus N
 

Kontaktperson
Dr. Holsts Vej 44 st 76
8230 Åbyhøj

Menigt medlem
Randersvej 81 2 tv
8200 Aarhus N
 

Medlem af valgbestyrelsen
Trøjborgvej 56 4 tv
8200 Aarhus N

Menigt medlem
Knud Rasmussens Vej 8 st
8200 Aarhus N
 
 +452845 6858

Menigt medlem
Helgenæsgade 6A 2 tv
8000 Aarhus C
 

Menigt medlem
Bethesdavej 14
8200 Aarhus N

Menigt medlem
Aldersrovej 27A
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Teglværksgade 8 4 th
8000 Aarhus C
 

Menigt medlem
Eskimovej 11
8200 Aarhus N
 

Menigt medlem
Solhvervsvej 18 st th
8200 Aarhus N
 

Kirkeværge - ikke medlem, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Fridtjof Nansens Vej 45
8200 Aarhus N
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 86122136 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst
Mylius Erichsens Vej 17
8200 Aarhus N
 
Træffes ikke mandage.

Sognepræst
Ærøgade 3
8000 Aarhus C
 
 40128522

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sankt Johannes Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 45873919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk