1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rorup Sogns Menighedsråd

Formand
Store Stensager 17
Højby
4320 Lejre

Næstformand, Kirkeværge
Landevejshøjen 27
Højby
4320 Lejre

Menigt medlem
Langetoften 7C
Osted
4320 Lejre

Kasserer
Hovedvejen 71
Rorup
4320 Lejre

Kontaktperson
Højbyvej 49A
Højby
4320 Lejre

Menigt medlem
Tvethøjvej 47
4320 Lejre

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rorupvej 15
Rorup
4320 Lejre
 
 21207137

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rorup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15331410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk