Menighedsråd

Rorup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rorup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7208@SOGN.DK
CVR: 15331410

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Store Stensager 17
Højby
4320 Lejre
Tlf: 60232349
Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Landevejshøjen 27
Højby
4320 Lejre
Tlf: 22697567
Menigt medlem
Langetoften 7C
Osted
4320 Lejre
Tlf: 60499177
Kasserer
Hovedvejen 71
Rorup
4320 Lejre
Tlf: 28779407
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Højbyvej 49A
Højby
4320 Lejre
Tlf: 21480098
Menigt medlem
Tvethøjvej 47
4320 Lejre
Tlf: 29240016
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Rorupvej 15
Rorup
4320 Lejre
Tlf: 21207137
Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Rorupvej 15

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.