Menighedsrådets møder kl.19 i Sognehuset

Onsdag den 12. april

Onsdag den 10. maj

Onsdag den 14. juni

Onsdag den 9. august

Onsdag den 13. september

Onsdag den 11. oktober

Onsdag den 8. november

Onsdag den 13. december