Kirkelige handlinger

Indledning

Når livets storhed eller skrøbelighed, glæde eller sorg trænger sig på, søger vi til kirken og får sat ord på det, vi mangler ord for. Vi samles i kirken om barnet, der skal døbes, om konfirmanden, brudeparret eller ved kisten.

Nedenfor står der lidt om, hvad der gør sig gældende i Rorup kirke og i Glim kirke. Samtidig er der et link til Folkekirkens sider, hvor du kan læse meget mere om den enkelte begivenhed, som kirken danner ramme om.

 

Dåb

Normalt er der dåb om søndagen under højmessen, men ca. 4 gange om året har vi lørdagsdåb.

Ønsker I dåb i Rorup eller Glim kirke bedes I kontakte præsten.

En uges tid før dåben mødes I med præsten til en samtale om jer og om dåb.

I skal vælge 3-5 faddere til jeres barn (de skal være døbt, men ikke nødvendigvis medlem af Folkekirken)

Tænk over om I har en salme eller to, som I gerne vil have med ved barnedåben.

 

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

 

Konfirmation

Konfirmationerne ligger i 8. klasse. De fleste børn i Rorup og Glim sogne går på Allerslev skole. Derfor sender præsten en indskrivningsblanket til skolen et halvt års tid inden konfirmandforberedelsens start i slutningen af august. Indskrivningsblanketten bliver lagt på skolens intranet Aula.

Hvis dit barn går i skole et andet sted, så kontakt præsten.

Konfirmandforberedelsen i Rorup og Glim kan betragtes som en dannelsesrejse, hvor de unge mennesker for lov til at forundres. Kristendommen handler om livet, om det at være et menneske i verden. Hvem er du egentlig? Hvad betyder kærlighed i grunden? Hvorfor tilgive? Hvorfor går de første forårsblomster mig så glad? Hvorfor bliver du draget af en solnedgang? Sammen danner vi bro imellem hverdagssproget, kristendommen og gudstjenesten.

Præsten indkalder til forældremøde (også over aula). Her gives informationer om forløbet og alle spørgsmål er velkomne.

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

I forlængelse af regeringens beslutning om at sløjfe Store Bededag med virkning fra 2024 har menighedsrådene truffet beslutning om følgende:

I 2024 er der konfirmation i Rorup fredag den 26. og lørdag den 27. april efter nærmere aftale mellem præst og de berørte konfirmander.

Fra 2025 ligger konfirmationerne i Rorup kirke Kr. Himmelfartsdag og den lørdag, der følger lige efter.
I Glim kirke ligger konfirmationerne den lørdag, der ligger lige før Kr. Himmelfartsdag.

2024: 26. april og 27. april i Rorup og 9. maj i Glim

2025: 24. maj i Glim 
          29. maj og lørdag 31. maj i Rorup

2026: 9. maj i Glim
          14. og 16. maj i Rorup 

 

Bryllup

Ønsker I bryllup bedes I kontakte præsten og aftale en dato.

I skal anskaffe en prøvelsesattest på borger.dk – den er det juridiske grundlag for vielsen. Uden den, ingen vielse.

I skal vælge to vidner, som vil være til stede under vielsen.

En uges tid eller to før brylluppet mødes I med præsten til en samtale om jer og om kærlighed, ægteskab og bryllup.

Tænk over om der er en salme eller to, som I holder særligt af og gerne vil have med ved jeres bryllup.

Kontakt graveren for pyntning af kirken.

 

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup

 

Begravelse

Ved dødsfald kontaktes en læge, som skal udfærdige en dødsattest. En bedemand kontaktes og dødsfaldet skal anmeldes digitalt på www.borger.dk

Præsten skal kontaktes og begravelsen eller bisættelsen aftales og forberedes.

Før begravelsen eller bisættelsen mødes I med præsten og sammen forberedes handlingen i kirken. I taler om afdødes betydning for de pårørende og vælger salmer til den kirkelige handling.

 

Ved en begravelse er det vigtigt at kontakte graveren. Et gravsted skal måske vælges og købes, og graven skal graves til den kirkelige handling. Vi beregner to hverdage fra aftalen med graveren.

 

Ved en bisættelse skal man vælge et urnegravsted, en plade i plænen eller fællesgraven, hvis familien ikke allerede har en grav, som kan benyttes. Priser og mere information om gravtyper fås hos graveren.

 

Ikke-medlemmer skal kontakte kirkeværgen for den kirkegård, hvor de ønsker et gravsted eller en urnenedsættelse. Ikke- medlemmer kan ikke gøre krav på en kirkelig handling. Priser og mere information om gravtyper fås hos graveren.

 

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser