Menighedsråd

Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8292@SOGN.DK
CVR-nummer: 16136719

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Nørredamsvej 6
Stenild
9500 Hobro
Tlf: 61753308
Næstformand, Bygningssagkyndig
Nørregade 2
Rørbæk
9500 Hobro
Tlf: 22598919
Kirkeværge
Borshøjvej 8
Kjemtrup
9610 Nørager
Tlf: 21947350
Kasserer
Højagervej 2
Grynderup
9610 Nørager
Tlf: 40554382
Medlem af valgbestyrelsen
Bratbjergvej 20
Grynderup
9610 Nørager
Tlf: 23280716
Kirkeværge
Skovmosevej 14
Rørbæk
9500 Hobro
Tlf: 29463523
Medlem af valgbestyrelsen
Nørregade 23
Rørbæk
9500 Hobro
Tlf: 20266096
Kontaktperson
Løgstørvej 135
Stenild
9500 Hobro
Tlf: 29618925
Kirkeværge
Hvalpsundvej 3
Stenild
9500 Hobro
Tlf: 50927538
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestergade 9
9550 Mariager
Tlf: 24223116

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.