Menighedsråd

Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8549@SOGN.DK
CVR-nummer: 68291917

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Kongelysvej 17
Vadum
7860 Spøttrup
Næstformand
Mellemtoften 12
Lihme
7860 Spøttrup
Kirkeværge
Gadekæret 12
Vejby
7860 Spøttrup
Tlf: 23292882
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Landevejen 4
Sdr Lem
7860 Spøttrup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nordentoft 6
Kås Mark
7860 Spøttrup
Sekretær
Hvilshøjvej 5
Lem
7860 Spøttrup
Menigt medlem
Nymøllevej 51
Rødding
7860 Spøttrup
Menigt medlem
Jættestuen 1
Rødding
7860 Spøttrup
Menigt medlem
Elmevej 1
Rødding
7860 Spøttrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nymøllevej 7
Rødding
7860 Spøttrup
Tlf: 97561044
Sognepræst
Nymøllevej 7
Rødding
7860 Spøttrup
Tlf: 97561044
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.