Menighedsråd

Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8701@SOGN.DK
CVR: 34685711

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Dronningevænget 16
Sejerslev
7900 Nykøbing M
Tlf: 23357855
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Nørvej 20
V Hvidbjerg
7960 Karby
Tlf: 97762332
Kasserer
Næssundvej 324
Ø Hvidbjerg
7960 Karby
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vindbakken 12
Redsted
7970 Redsted M
Kontaktperson
Drosselvej 13
7900 Nykøbing M
Menigt medlem
Gammel Møllevej 87
Redsted
7970 Redsted M
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vindbakken 16
7970 Redsted M
Tlf: 27628463

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.