1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd

Formand
Lærkevænget 19
8721 Daugård
 
 30623401
dagligt mell. 18.00 og 19.00

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Påskegårdsalle 2B
Ørum
8721 Daugård
 

Kirkeværge(Ørum Kirke)
Nørremarksvej 7
Ørum
8721 Daugård
 

Kasserer
Constantiaparken 5
8722 Hedensted
 

Kontaktperson
Nordbygårdvej 42
8721 Daugård
 

Kirkeværge(Daugård Kirke)
Gl Vejlevej 4
8721 Daugård
 

Kirkeværge(Urlev Kirke)
Urlev Kirkevej 13
8722 Hedensted
 

Menigt medlem
Korshøjvej 8
8721 Daugård
 

Menigt medlem
Aldumvej 66
Spettrup
8722 Hedensted
 

Menigt medlem
Tranevej 43
8721 Daugård
 

Formand for valgbestyrelsen
Lærkevænget 5
8721 Daugård
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebuen 9
Ørum
8721 Daugård
 
 75895397

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38250566
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk