Myndighedsadresser


Myndighedsadresser


Spørgsmål vedrørende fødselsanmeldelse, navngivning og navneændring skal rettes/sendes til:

Sognet ligger i den del af Sønderjylland, hvor der gælder særlige regler vedrørende civilregistreringen.
Se nærmere herom på www.personregistrering.dk.
Sønderborg Kommune
Rådhuset
Rådhustorvet
6400 Sønderborg
Dog skal eventuelle spørgsmål vedrørende faderskab rettes til:
Hjemmeside: Familieretshuset

Spørgsmål vedrørende dødsfald og begravelse skal rettes/sendes til begravelsesmyndigheden:

Sognets officielle email adresse: nordborg.sogn@km.dk
Sikker henvendelse
Eller til:
Nordborg kirke
Tontoft 1
6430 Nordborg
Eller til:
Sognepræst Heidi Sørensen Freund
Tontoft 3
Pøl
6430 Nordborg
Telefon: 20 49 66 79
E-mail: HFR@KM.DK