Menighedsråd

Nordborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nordborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8999@SOGN.DK
CVR-nummer: 68381118

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Oldenorvej 6
Dyvig
6430 Nordborg
Tlf: 50624320
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gammeldam 51
6430 Nordborg
Kontaktperson
Damgade 36A
Holm
6430 Nordborg
Menigt medlem
Nordborgvej 1
6430 Nordborg
Medlem af valgbestyrelsen
Rugløkke 12
Kirkeby
6430 Nordborg
Kirkeværge
Bækgade 27
6430 Nordborg
Menigt medlem
Storegade 78B
6430 Nordborg
Menigt medlem
Toften 4
6430 Nordborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tontoft 3
Pøl
6430 Nordborg
Tlf: 20 49 66 79
Mandag er fridag
Sognepræst
Skovparken 66
6200 Aabenraa
Tlf: 40 15 84 37
Sognepræst
Skovparken 66
6200 Aabenraa
Tlf: 40 15 84 37
Træffes ikke grundet sygeorlov.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.