1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nordborg Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Oldenorvej 6
Dyvig
6430 Nordborg

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gammeldam 51
6430 Nordborg
 

Kontaktperson
Damgade 36A
Holm
6430 Nordborg
 

Menigt medlem
Nordborgvej 1
6430 Nordborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rugløkke 12
Kirkeby
6430 Nordborg
 

Kirkeværge
Bækgade 27
6430 Nordborg
 

Menigt medlem
Storegade 78B
6430 Nordborg
 

Menigt medlem
Toften 4
6430 Nordborg
 

Sognepræst
Præstegårdsvej 1
Oksbøl
6430 Nordborg
 
 74451142
Træffes ikke grundet sygeorlov.

KST. Sognepræst
Præstegårdsvej 1
Oksbøl
6430 Nordborg
 
 74451142
Træffes på mobilnummer: 51 34 08 90

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tontoft 3
Pøl
6430 Nordborg
 
 20 49 66 79
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nordborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68381118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk