14
Maj

Valgår i Oksbøl

Tidspunkt
kl. 19:00 - 21:00
Sted
Konfirmandstuen i Oksbøl
Beskrivelse
Valgår Oksbøl Kirke 2024 er valgår til Oksbøl Menighedsråd. Kom og vær med til at passe på din lokale kirke. Du kan være med til at skabe et godt kirkeligt mødested i vores sogn og et godt arbejdssted for vores medarbejdere! Der skal vælges 5 medlemmer. Selve valgforsamlingen finder sted den 17. september. Men allerede her i foråret, den 14. maj arrangeres der orienteringsmøder i alle sogne, hvor der er mulighed for at komme og høre om de opgaver, menighedsrådene tager sig af. Det er spændende opgaver! Det er vedligehold af kirken, sognegård og præstegård, kassereropgaver og planlægning af arrangementer og musik i kirken. Vi har et godt samarbejde, og vi hjælper hinanden med opgaverne. Vi er 5 medlemmer i øjeblikket, som er villige til at fortsætte, men 2 af os ser også pga. vores alder gerne, at der kommer yngre kræfter ind i menighedsrådet, for at der kan ske en løbende udskiftning af det nuværende menighedsråd. Derfor opfordrer vi alle interesserede til at møde frem for at høre nærmere: Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen, Oksbøl Kirke.