1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
 

Næstformand
Annebjergvej 10
Annebjerg
4500 Nykøbing Sj
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Parcelskrænten 1
Skaverup
4572 Nørre Asmindrup
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Nykøbingvej 96
Svinninge
4572 Nørre Asmindrup
 

Menigt medlem
Kirkevej 12
Svinninge
4572 Nørre Asmindrup
 

Kirkeværge - ikke medlem(Nørre Asmindrup Kirke)
Gl Nykøbingvej 108
Svinninge
4572 Nørre Asmindrup
 
 2386 4241

Sognepræst, Kasserer - født medlem, Født medlem
Asmindrupvej 49
4572 Nørre Asminderup
 
 59324076

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27132316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk