Menighedsråd

Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7263@SOGN.DK
CVR: 27132316

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Annebjergvej 9
Annebjerg
4500 Nykøbing Sj
Næstformand
Annebjergvej 10
Annebjerg
4500 Nykøbing Sj
Menigt medlem
Gl Nykøbingvej 108
Svinninge
4572 Nørre Asmindrup
Tlf: 2386 4241
Menigt medlem
Kirkevej 37
Svinninge
4572 Nørre Asmindrup
Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Nykøbingvej 96
Svinninge
4572 Nørre Asmindrup
Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Ved Kirken 6
Egebjerg
4500 Nykøbing Sj
Tlf: 24978199
Sognepræst, Kasserer - født medlem, Født medlem
Asmindrupvej 49
4572 Nørre Asmindrup
Tlf: 59324076
Kst. sognepræst
Asmindrupvej 49
4572 Nørre Asmindrup
Tlf: 59324076

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.