Kontakt

Sogne- og diakonipræst Ann Skov Sørensen

Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup
Tlf: +4559324076
Sognets officielle E-mail:
noerreasmindrup.sogn@km.dk
Hvis du ønsker at sende os personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR nummer, anbefaler vi, at du laver en sikker henvendelse.

Henvendelse vedrørende


  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet:

Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråds officiele E-mail: 7263@SOGN.DK
CVR: 27132316