1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes Menighedsråd

Formand
Knattrupvej 4
Sønderhå
7752 Snedsted
 

Næstformand
Årupmøllevej 6
Årup
7752 Snedsted
 

Kirkeværge
Kærgårdsvej 36
Nørhå
7752 Snedsted
 

Kasserer
Hørstedvej 28
Hørsted
7752 Snedsted
 

Sekretær
Kærgårdsvej 38
Nørhå
7752 Snedsted
 

Kontaktperson
Bygmarksvej 8
Jestrup
7752 Snedsted
 

Formand for valgbestyrelsen
Åbrovej 17
Sønderhå
7755 Bedsted Thy
 

Menigt medlem
Nørhå Byvej 15
Nørhå
7752 Snedsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 97934221 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34771588
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk