Menighedsråd

Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8661@SOGN.DK
CVR: 34771588

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Knattrupvej 4
Sønderhå
7752 Snedsted
Næstformand, Sekretær
Årupmøllevej 6
Årup
7752 Snedsted
Kirkeværge
Møgelvej 19
Sundby
7752 Snedsted
Kontaktperson
Kærgårdsvej 38
Nørhå
7752 Snedsted
Kasserer
Sandskudevej 21A 1
Klitmøller
7700 Thisted
Menigt medlem
Legårdsvej 32
Sønderhå
7752 Snedsted
Formand for valgbestyrelsen
Åbrovej 17
Sønderhå
7755 Bedsted Thy
Menigt medlem
Nørhå Byvej 15
Nørhå
7752 Snedsted
Sognepræst (kirkebogsfører)
Morten Nielsens Vej 9
Nørhå
7752 Snedsted
Tlf: 97934221

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.