1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lystrup Sogns Menighedsråd

Formand
Hasselhaven 55
8520 Lystrup
 

Næstformand, Bygningssagkyndig
Løgten Østervej 148
8541 Skødstrup
 

Kirkeværge
Blåbærhaven 5
8520 Lystrup
 

Kontaktperson
Kirsebærhaven 43
8520 Lystrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Jægergårdsgade 87 2
8000 Aarhus C
 

Formand for valgbestyrelsen
Abildhaven 82
8520 Lystrup
 

Menigt medlem
Engvangen 23A
8520 Lystrup
 

Kasserer
Hyldehaven 23
8520 Lystrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bygmarken 21
8520 Lystrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bygaden 13 A
8520 Lystrup
 
 86229290
Fredag fri

Overenskomstansat sognepræst

Sognepræst
Helgenæsgade 15 3 tv
8000 Aarhus C
 
 29603460
Mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lystrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13676038
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk