1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lyndby Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hornsherredvej 279
Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
 

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Hornsherredvej 245
Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
 

Kasserer, Sekretær
Ved Lindevangen 30 3 th
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Østergade 15
Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
 

Menigt medlem
Østergade 16
Lyndby
4070 Kirke Hyllinge
 

Provst (kirkebogsfører)
Bygaden 33
4070 Kirke Hyllinge
 
 46404134

Sognepræst
Præstegården i Kirke Hyllinge
Bygaden 33
4070 Kirke Hyllinge
 
 46404134

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lyndby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21714011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk