Menighedsråd

Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8879@SOGN.DK
CVR-nummer: 66575918

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kollevej 71
6830 Nørre-Nebel
Tlf: 75288239
Næstformand
Åvej 41
Lydum
6830 Nørre-Nebel
Kirkeværge
Nr. Allé 15
6830 Nørre-Nebel
Tlf: 60932654
Kasserer
Tranevænget 17
6830 Nørre-Nebel
Tlf: 75288686
Sekretær, Kontaktperson
Statsudsendte
Tlf: 41376800
Medlem af valgbestyrelsen
Tranevænget 23
6830 Nørre-Nebel
Medlem af valgbestyrelsen
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bredgade 88
6830 Nørre-Nebel
Tlf: 75288079

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.