1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

Formand
Vinkelvej 2D
4673 Rødvig Stevns

Næstformand
Thorsvænge 28A
4673 Rødvig Stevns

Kasserer, Kontaktperson
Sirgræsvej 16
4660 Store Heddinge

Menigt medlem
Hærvejen 5
Højerup
4660 Store Heddinge

Formand for valgbestyrelsen
Storemarksvej 25
Ll Heddinge
4673 Rødvig Stevns

Menigt medlem
Højerupvej 34
Højerup
4660 Store Heddinge

Kirkeværge(Højerup Kirke), Kirkeværge(Lille Heddinge Kirke), Menigt medlem
Sirgræsvej 1B
4660 Store Heddinge
 
 20442975

Menigt medlem
Bíarvegur 54
850 Hvalba
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rødvigvej 37
Ll Heddinge
4673 Rødvig Stevns
 
 56506203

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34680353
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk