1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Sirgræsvej 16
4660 Store Heddinge

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Plushøj 13
4673 Rødvig Stevns

Kirkeværge
Østervej 10 st tv
4673 Rødvig Stevns
 

Kasserer
Markskellet 20
4673 Rødvig Stevns
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Storemarksvej 25
Ll Heddinge
4673 Rødvig Stevns

Menigt medlem
Vinkelvej 2D
4673 Rødvig Stevns

Menigt medlem
Højerupvej 34
Højerup
4660 Store Heddinge

Menigt medlem
Højerupvej 34
Højerup
4660 Store Heddinge
 

Kirkeværge - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rødvigvej 37
Ll Heddinge
4673 Rødvig Stevns
 
 56506203

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34680353
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk