Præster og medarbejdere


Præster


Sognepræst (kirkebogsfører)
Ydunslund 5
7620 Lemvig
Tlf: 97820168
Den ugentlige faste fridag er mandag. Tlf.: 20571070
Sognepræst
Nis Petersens Vej 26
7620 Lemvig
Den ugentlige faste fridag er mandag. Tlf.: 23968475

Andre medarbejdere


Kordegn og regnskabsfører
Torvet 10
7620 Lemvig
 
97820786
Kontoret er åben:
Tirsdag/torsdag og fredag kl. 09.30 - 12.30.
Onsdag kl. 10.30 - 12.30
Torsdag endvidere kl. 15.00 - 17.00
Mandag lukket
 
Kordegneassistent
Torvet 10
7620 Lemvig
 
97820786
Træffes normalt tirsdag, onsdag og fredag i kontorets åbningstid.
Derudover efter nærmere aftale
 
Sognemedhjælper
Torvet 10
7620 Lemvig
 
23459492
Træffes efter aftale
Organist v/Lemvig Kirke
Torvet 10
7620 Lemvig
 
20359115
Træffes efter aftale.
Den ugentlige faste fridag er mandag
Kirketjener v/Lemvig Kirke
Torvet 10
7620 Lemvig
 
51370137
Træffes efter aftale.
Mandag er fast fridag
Pedel i Kirkehuset
Torvet 10
7620 Lemvig
 
40362387
Træffes efter aftale
Pedel i Kirkehuset/kirketjenerafløser
Torvet 10
7620 Lemvig
 
30138755
Efter aftale
Kirkegårdsleder for Lemvig og Heldum Kirkegårde
Ydunslund 2 A
7620 Lemvig
 
97821152
Træffes bedst kl. 10.00-12.00
Graver - Heldum Kirke
Armosevej 2, Heldum
7620 Lemvig
 
21256607
Mandag er fast fridag.
Træffes efter aftale