Menighedsråd

Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8840@SOGN.DK
CVR-nummer: 41513217

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Voldgade 20
7620 Lemvig
Tlf: 24611291
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Glentevej 9
Heldum
7620 Lemvig
Menigt medlem
Østerbrogade 19 st
7620 Lemvig
Kirkeværge
Teglgårdsvej 25 1 th
7620 Lemvig
Menigt medlem
Niels Bjerres Vej 23
7620 Lemvig
Formand for valgbestyrelsen
Weibelsgade 4 1 tv
7620 Lemvig
Medlem af valgbestyrelsen
Heldumvej 48
7620 Lemvig
Menigt medlem
Niels Bjerres Vej 23
7620 Lemvig
Menigt medlem
Knud Eels Vej 20
7620 Lemvig
Menigt medlem
Frederiksgade 32 1 255
7620 Lemvig
Menigt medlem
Rolighedsvej 11
7620 Lemvig
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ydunslund 5
7620 Lemvig
Tlf: 97820168
Den ugentlige faste fridag er mandag. Tlf.: 20571070
Sognepræst
Nis Petersens Vej 26
7620 Lemvig
Den ugentlige faste fridag er mandag. Tlf.: 23968475

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.