1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kværkeby Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Bjergvej 35
Kværkeby
4100 Ringsted
 
 20 28 30 51

Næstformand
Nordbæksvej 68
Kværkeby
4100 Ringsted

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bjergvej 52
Kværkeby
4100 Ringsted
 
 57 52 55 92 / 40 87 55 92

Kasserer, Sekretær
Rosengårdsvænget 13
Kværkeby
4100 Ringsted
 

Formand for valgbestyrelsen
Nordbæksvej 14
Kværkeby
4100 Ringsted

Menigt medlem
Buegangen 77
4100 Ringsted
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Bredagervej 60
Vigersted
4100 Ringsted
 
 57525235

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kværkeby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68692628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk