Menighedsråd

Kværkeby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kværkeby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7370@SOGN.DK
CVR: 68692628

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Lundsgård Bakke 43
Jystrup
4174 Jystrup Midtsj
Tlf: 20 28 30 51
Næstformand
Nordbæksvej 68
Kværkeby
4100 Ringsted
Tlf: 57 52 51 19
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bjergvej 52
Kværkeby
4100 Ringsted
Tlf: 57 52 55 92 / 40 87 55 92
Kasserer, Sekretær
Rosengårdsvænget 13
Kværkeby
4100 Ringsted
Formand for valgbestyrelsen
Nordbæksvej 14
Kværkeby
4100 Ringsted
Tlf: 20 20 52 70
Menigt medlem
Prinsessevænget 12 1 tv
4100 Ringsted
Sogne- og studenterpræst (kirkebogsfører)
Haraldstedvej 91
4100 Ringsted
Tlf: 29677110

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.