1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kundby Sogns Menighedsråd

Formand
Vognserup 14
4420 Regstrup

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Helligkorsvej 35A 2 1
4000 Roskilde
 
Træffes på Tlf. 5926 4088

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ahlgade 45 1
4300 Holbæk
 
 24820376
hele dagen

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Møllevej 41
Kundby
4520 Svinninge
 

Menigt medlem
Elmevej 2
Kundby
4520 Svinninge
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kirkebakken 8
Kundby
4520 Svinninge
 

Menigt medlem
Anemonevej 10
Kundby
4520 Svinninge
 

Kirkeværge - ikke medlem
Bellisvej 10
Kundby
4520 Svinninge
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kundby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 56532617
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk