1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Rind-Kollund Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nyvangsvej 7
Lind
7400 Herning

Næstformand, Kontaktperson
Fladhøj 20
Lind
7400 Herning
 
 2993-5030

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvænget 12
Hammerum
7400 Herning
 
 52 88 04 02

Kirkeværge
Stokkildhovedvej 14
Kollund
7400 Herning
 
 2977-3088

Menigt medlem
Indertoften 19
Lind
7400 Herning
 
 40 84 98 72

Menigt medlem
Ydertoften 68
Lind
7400 Herning
 
 40 32 36 61

Kasserer
Knudmosevej 43
Kollund
7400 Herning
 
 21 25 56 23

Kirkeværge
Langtoften 31
Lind
7400 Herning
 
 21 63 07 79

Menigt medlem
Akelejevej 14
Høgild
7400 Herning
 
 21 66 25 54

Menigt medlem
Tavlundparken 9
Lind
7400 Herning
 
 97 22 66 86

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kollundvej 28
Lind
7400 Herning
 
 96293293
Træffes efter aftale undtagen mandag

Overenskomstansat sognepræst
Vesterdamsvænget 89
7400 Herning

Overenskomstansat sognepræst
Kirkekontoret
Kollundvej 47, Lind
7400 Herning
 
 29454971

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Rind-Kollund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15853115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk