1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Storedamvej 26
Ferup
6640 Lunderskov

Næstformand
Skovvejen 33
6064 Jordrup

Kontaktperson, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Skovvejen 56
6064 Jordrup

Kirkeværge(Jordrup Kirke), Kirkeværge - ikke medlem(Lejrskov Kirke)
Kærvænget 7
6064 Jordrup
 
 40458308
10.00 til 16.00

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kirsbølvej 21
6064 Jordrup

Formand for valgbestyrelsen
Fynslundvej 59
6064 Jordrup

Menigt medlem
Lejrskovvej 17
6640 Lunderskov

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lejrskov Kirkevej 8
6640 Lunderskov
 
 21 29 80 02

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 99643552
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk