Menighedsråd

Jelling Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Jelling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7905@SOGN.DK
CVR: 45540928

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Pilelunden 9
7300 Jelling
Næstformand
Gormsgade 15 2
7300 Jelling
Medlem af valgbestyrelsen
Hvesager 115
7300 Jelling
Menigt medlem
Hvesager 85
7300 Jelling
Kasserer
Højager 61
7300 Jelling
Kirkeværge
Eskelunden 11
7300 Jelling
Medlem af valgbestyrelsen
Hvesager 109
7300 Jelling
Kontaktperson
Grønnegade 15
7300 Jelling
Sognepræst (kirkebogsfører)
Haugled 16
7300 Jelling
Tlf: 20 98 52 10

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.