1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jelling Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Pilelunden 9
7300 Jelling
 

Næstformand
Gormsgade 15 2
7300 Jelling
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hvesager 115
7300 Jelling
 

Menigt medlem
Hvesager 85
7300 Jelling
 

Kasserer
Højager 61
7300 Jelling
 

Kirkeværge
Eskelunden 11
7300 Jelling
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hvesager 109
7300 Jelling
 

Kontaktperson
Grønnegade 15
7300 Jelling
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Haugled 16
7300 Jelling
 
 20 98 52 10

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jelling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 45540928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk