1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ilskov Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Ilskov Hovedgade 39A
Ilskov
7451 Sunds
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Lærkeskovvej 2
Ilskov
7451 Sunds

Kirkeværge
Haraldslundvej 12
7441 Bording

Kasserer
Østerskovvej 26
Ilskov
7451 Sunds
 

Menigt medlem
Nyskovvej 2
Ilskov
7451 Sunds
 

Menigt medlem
Hedeskovvej 9
Ilskov
7451 Sunds
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Strandvejen 1
7451 Sunds
 
 30302866
Primær tjeneste i Sunds

Sognepræst
Stationsvej 15A, 1,
7451 Sunds
 
 30300882
Primær tjeneste i Grove, Simmelkær og Ilskov

Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
 
 51422010

Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
 
 51642310

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ilskov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38885928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk