1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ilskov Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ilskov Hovedgade 39D
Ilskov
7451 Sunds

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Gedhusvej 39
Ilskov
7451 Sunds
 

Kasserer
Haraldslundvej 12
7441 Bording

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hedeskovvej 9
Ilskov
7451 Sunds
 

Menigt medlem
Munklindevej 56
7441 Bording
 

Sekretær, Født medlem
Funder Skovvej 28
8600 Silkeborg
 
Primær tjeneste i Grove, Simmelkær og Ilskov

Sognepræst
Østergade 53 st tv
8370 Hadsten
 
 30300882

Sognepræst (kirkebogsfører)
Strandvejen 1
7451 Sunds
 
 30302866
Primær tjeneste i Sunds

Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
 
 51642310

Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
 
 51422010

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ilskov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38885928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk