Menighedsråd

Ilskov Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ilskov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8801@SOGN.DK
CVR: 38885928

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ilskov Hovedgade 39D
Ilskov
7451 Sunds
Tlf: 2041 0912
Næstformand, Bygningskyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Gedhusvej 39
Ilskov
7451 Sunds
Tlf: 2947 1917
Kasserer
Haraldslundvej 12
7441 Bording
Tlf: 2622 5920
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hedeskovvej 9
Ilskov
7451 Sunds
Tlf: 2396 5172
Sekretær
Munklindevej 56
7441 Bording
Tlf: 2444 0556
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordmarken 8
7451 Sunds
Tlf: 21279802
Sognepræst
Kirkekontoret
Nørrevang 45
7451 Sunds
Tlf: 21308029
Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
Tlf: 51422010
Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
Tlf: 51642310

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.