Menighedsråd

Højrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Højrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9037@SOGN.DK
CVR: 36204311

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sildal 19
Arnum
6510 Gram
Næstformand
Vestergade 53
Arnum
6510 Gram
Kasserer
Skovmosevej 9
Arnum
6510 Gram
Kirkeværge, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Højrupvej 22
Højrup
6510 Gram
Menigt medlem
Højrupvej 10
Højrup
6510 Gram
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skolevej 1
Nustrup
6500 Vojens
tlf.29171419

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.