Menighedsråd

Herslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Herslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7935@SOGN.DK
CVR: 48430414

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Tolstrup Allé 18
Tolstrup
7000 Fredericia
Tlf: 21640690
Næstformand, Kasserer
Follerupvej 57
Follerup
7000 Fredericia
Tlf: 27388127
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kirketoften 14
Herslev
7000 Fredericia
Tlf: 22571488
Kirkeværge
Højrupvej 126
Højrup Mark
7000 Fredericia
Medlem af valgbestyrelsen
Kirketoften 4
Herslev
7000 Fredericia
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Herslev Bygade 8
Herslev
7000 Fredericia
Tlf: 75560166

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.