1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herslev Sogns Menighedsråd

Formand
Tolstrup Allé 18
Tolstrup
7000 Fredericia
 
 21640690

Næstformand, Kasserer
Follerupvej 57
Follerup
7000 Fredericia
 
 27388127

Kontaktperson
Kirketoften 14
Herslev
7000 Fredericia
 
 22571488

Menigt medlem
Kirketoften 4
Herslev
7000 Fredericia
 

Kirkeværge
Højrupvej 126
Højrup Mark
7000 Fredericia
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Herslev Bygade 8
Herslev
7000 Fredericia
 
 75560166

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 48430414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk