Menighedsråd

Hagested Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hagested Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7294@SOGN.DK
CVR: 68965918

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær
Nykøbingvej 78
4300 Holbæk
Tlf: 29 37 65 40
Næstformand
Nykøbingvej 84
Gl. Hagested
4300 Holbæk
Tlf: 40 55 53 51
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Birkekær 19D
4532 Gislinge
Tlf: 24 46 21 70
Kontaktperson, Bygningskyndig
Guredevej 22
Gurede
4300 Holbæk
Tlf: 50748334
Formand for valgbestyrelsen
Ny Hagestedvej 44A
4532 Gislinge
Tlf: 40749014
Medlem af valgbestyrelsen
Højvangsparken 11
Gl. Hagested
4300 Holbæk
Tlf: 22366500
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 23673053
Sognepræst (kirkebogsfører)
Udby Kirkevej 2
Udby
4300 Holbæk
Tlf: 59461078

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.