1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hagested Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær
Nykøbingvej 78
4300 Holbæk

Næstformand
Nykøbingvej 84
Gl. Hagested
4300 Holbæk

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Birkekær 19D
4532 Gislinge

Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Guredevej 22
Gurede
4300 Holbæk

Formand for valgbestyrelsen
Ny Hagestedvej 44A
4532 Gislinge

Medlem af valgbestyrelsen
Højvangsparken 11
Gl. Hagested
4300 Holbæk

Overenskomstansat sognepræst
 
 23673053

Sognepræst (kirkebogsfører)
Udby Kirkevej 2
Udby
4300 Holbæk
 
 59461078

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hagested Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68965918
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk