1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

KIRKELIGE HANDLINGER

FØDSEL OG DÅB

FØDSEL

Senest 14 hverdage efter, at dit barn er blevet født, skal fødslen registreres, så barnet kan få en fødselsattest og et CPR-nummer. Hvis der har medvirket en jordemoder ved fødslen, foretager jordemoderen fødselsanmeldelsen. Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, er det dit ansvar som forælder at anmelde fødslen.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 hverdage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed over jeres barn. Erklæringen skal sendes elektronisk med digital signatur.

NAVNGIVNING

Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Hvis barnet bliver døbt senest seks måneder efter fødslen, kan navngivningen finde sted ved dåben. Hvis I ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan I ansøge om navngivning elektronisk med digital signatur. Ansøgningen skal sendes til det sogn, hvor moderen bor – også selv om ingen af jer er medlem af folkekirken. Når navngivningen er på plads, modtager forældrene en fødsels- og navneattest.

DÅB

Hvis I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræst Mikkel Vale (miva@km.dk/30 51 99 43) for at aftale, hvornår dåben skal finde sted. Inden dåben mødes I med præsten, som gennemgår dåbsritualet med jer. Hvis I har spørgsmål om gudstjenesten, dåben og dens kristne betydning, kan I få svar på dem her. Navngivning kan ske i forbindelse med dåben, når barnet bliver døbt senest seks måneder efter fødslen.

Større børn og voksne kan også blive døbt i kirken, hvis de ikke er blevet det som små.

KONTAKT: Sognepræst Mikkel Vale (miva@km.dk/30 51 99 43).

LÆS MERE...

Jens eller Fridolin, Farina eller Heidi? Se listen over godkendte fornavne på Ankestyrelsens hjemmeside: ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne

------------------------------------------------------------------------------

KONFIRMATION

SKAL DU KONFIRMERES I 2021?

Kære kommende 7. klasser og jeres familier

Nu er det tid til at tage stilling til, om du vil konfirmeres i 2021.

For at blive konfirmeret skal du følge undervisningen. Her skal du blandt andet høre: Om kirke og kristendom. Om hvad det betyder at tro på Gud. Om hvad det er, der er så interessant ved Jesus, så vi stadig taler meget om ham, selvom det er 2000 år siden, han gik her på jorden. Om mange af de store spørgsmål: kan man både tro på evolutionsteorien og Bibelen? Hvad sker der efter døden? Hvad er godt og ondt?

I løbet af den tid, du går til præst, skal du også gå i kirke om søndagen.

Konfirmandforberedelsen foregår i konfirmandstuen ved Udby Kirke. På grund af skolereformen er undervisningen ikke regelmæssig og ugentlig. Regn med, at det kan blive både om aftenen, et par weekender og dertil nogle temadage i hverdagen efter aftale med skolerne.

Er du ikke døbt, men vil alligevel gerne konfirmeres, kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Så skal du døbes inden din konfirmation.

Konfirmationsdagene bliver Store Bededag den 30. april 2021 i Hørby og Udby kirker og søndag den 2. maj i Hagested Kirke. Dertil er der mulighed for at lave en ekstra

konfirmationsdag, hvis der er nogen, der ønsker det.

Tilmeldingen foregår ved, at du udfylder indmeldingsblanketten og afleverer det senest 1. august 2020 til kirkekontoret, Udby Kirkevej 2, 4300 Holbæk. Du kan også sende en mail via vores hjemmeside www.sogn.dk/tuse-naes-sogn eller www.sogn.dk/hagested. Yderst til højre er der en knap, der hedder ’sikker henvendelse’. Tryk på den og log ind med NemID. Vælg derefter sognets officielle postkasse (vælg IKKE præstens, for jeg er på orlov).

Du vil i løbet af august modtage information om opstart af konfirmationsundervisningen.

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen Mikkel Vale (miva@km.dk/30 51 99 43)

(PS. Hvis ikke du går i 7. klasse efter sommerferien, er det måske hyggeligst at vente på dine klassekammerater)

Læs, hvad der skal til, for at du kan blive konfirmeret: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/skal-skal-ikke/kan-jeg-blive-konfirmeret/

Hvis du som kommende konfirmand forsømmer forberedelsen eller ikke følger de anvisninger, som præsten i øvrigt giver, kan han afvise dig fra forberedelsen og dermed fra konfirmationen.

------------------------------------------------------------------------------

VIELSE OG VELSIGNELSE

VIELSE

For at blive viet i folkekirken skal den ene eller begge parter være medlem af folkekirken.

Når I har overvejet, hvornår I vil giftes, skal I kontakte sognepræsten for at aftale dato og klokkeslæt for vielsen.

Tidligst tre måneder før vielsen skal I indhente en prøvelsesattest hos den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Prøvelsesattesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten skal afleveres til sognepræsten. Hvis den ene af jer eller I begge ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, skal ansøgning foregå elektronisk med digital signatur. Inden vielsen mødes I med præsten for at gennemgå vielsens forløb, fortælle lidt om jer selv, aftale salmer og tale om eventuelle musikønsker. Til vielsen skal der – ud over brudeparret og præsten – være mindst to vidner til stede.

KIRKELIG VELSIGNELSE

Efter en borgerlig vielse kan et ægtepar få en kirkelig velsignelse i kirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken.

I skal henvende jer til sognepræsten for at aftale dato og klokkeslæt for vielsen. Tidligst tre måneder før viel for at aftale dato og tid for velsignelsen og for en samtale inden den kirkelige handling.

KONTAKT: Sognepræst Mikkel Vale (miva@km.dk/30 51 99 43).

------------------------------------------------------------------------------

BISÆTTELSE OG BEGRAVELSE

Når et menneske dør, skal begravelsesmyndigheden – det vil sige sognepræsten – have besked inden for to dage.

Mange mennesker kontakter en bedemand, som kan hjælpe til med det praktiske i forbindelse med dødsfaldet og den kirkelige handling, hvis man ønsker en sådan.

Man kan enten selv kontakte præsten eller få hjælp af bedemanden og aftale dato og tid for bisættelsen eller begravelsen. Inden selve den kirkelige handling mødes præsten gerne med de pårørende for at aftale salmer og lignende.

Har man spørgsmål vedrørende gravsted, kan man kontakte graver ved Hagested Kirke Jørgen Hansen på 59 46 07 74.

KONTAKT: Sognepræst Mikkel Vale (miva@km.dk/30 51 99 43).

------------------------------------------------------------------------------