Menighedsråd

Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7317@SOGN.DK
CVR: 17563610

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Krummerupvej 45
Krummerup
4250 Fuglebjerg
Kirkeværge
Enghavevej 5
Ting Jellinge
4261 Dalmose
Kasserer
Langgade 80
4262 Sandved
Menigt medlem
Hovedgaden 4
Tornemark
4262 Sandved
Menigt medlem
Krummerupvej 44
Krummerup
4250 Fuglebjerg
Menigt medlem
Klaksvej 17
4262 Sandved
Sognepræst
Hårslevvej 29
Hårslev
4262 Sandved
Tlf: 55456342
Pt. sygemeldt. Kontakt sognepræst Maria Spillemose, tlf.: 23 83 42 17, mail: malc@km.dk eller præstesekretær Jannie Jacobsen, tlf.: 60 62 17 87, mail: jaj@km.dk

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.