1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grevinge Sogns Menighedsråd

Formand
Lynghusene 30
4571 Grevinge

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Præstegårds Allé 2A
4571 Grevinge
 
Tlf.: 56659002 / 29319002 Træffes efter aftale.

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Skovsbovej 10
Lammefjorden
4571 Grevinge
 

Kontaktperson
Nykøbingvej 97
4571 Grevinge
 

Kirkeværge
Dyrehavevej 4
3400 Hillerød
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Søndervænget 6
Lammefjorden
4571 Grevinge
 

Kasserer
Lyder Høyersvej 18
4571 Grevinge
 

Menigt medlem
Degnestien 20
4571 Grevinge
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grevinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54834411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk