Menighedsråd

Grædstrup-Sønder Vissing Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grædstrup-Sønder Vissing Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7991@SOGN.DK
CVR-nummer: 20165111

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Løvetvej 43
Løvet
8740 Brædstrup
Næstformand
Burgårdevej 31
Sdr Vissing
8740 Brædstrup
Kirkeværge
Grædstrupvej 51
Grædstrup
8740 Brædstrup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vestermarksvej 2
Sdr Vissing
8740 Brædstrup
Sekretær
Hallevej 9
Halle
8740 Brædstrup
Kirkeværge
Gl Ryevej 16
Sdr Vissing
8740 Brædstrup
Menigt medlem
Grædstrupvej 41
Davding
8740 Brædstrup
Menigt medlem
Gl Ryevej 15
Sdr Vissing
8740 Brædstrup
Medlem af valgbestyrelsen
Skovslundvej 6
Davding
8740 Brædstrup
Medlem af valgbestyrelsen
Rosengårdsvej 7
Sdr Vissing
8740 Brædstrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ring Søpark 33
8740 Brædstrup
Tlf: 29778396
Sognepræst
Lindeparken 48 1 tv
8600 Silkeborg
Tlf: 31611768
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Kontaktperson - født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Gl. Ryevej 9
Sdr. Vissing
8740 Brædstrup
Tlf: 75760026
Ved kirkelige handlinger i Grædstrup Kirke kontaktes sognepræst Pia Skovmose Jensen, tlf. 75 76 00 26 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.