1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ronæsskovvej 9
Ronæsskov
5580 Nørre Aaby
 

Næstformand
Fønsskovvej 21
Føns
5580 Nørre Aaby
 

Menigt medlem
Jomfrumarken 2
Skovløkke
5580 Nørre Aaby

Menigt medlem
Præstebuen 2
Sdr Åby
5592 Ejby

Menigt medlem
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Rudvej 12
5580 Nørre Aaby
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ronæsbrovej 10
Ronæs
5580 Nørre Aaby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ørslevvej 32
Ellesø
5592 Ejby
 

Sekretær
Hygindvej 22
Sibirien
5592 Ejby
 

Menigt medlem
Tybrindvej 4
Husby
5592 Ejby
 

Menigt medlem
Gl Assensvej 62
Udby
5580 Nørre Aaby
 

sognepræst (kirkebogsfører)
Ronæsbrovej 18
Føns
5580 Nørre Aaby
 
 64421624

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16485810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk