1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Referater fra menighedsrådsmøderne

Referat 27. november 2019

Referat 13. november 2019

Referat 18. september 2019

Referat 26. juni 2019

Referat 29. maj 2019

Referater på vej...

Vi arbejder pt. på at få scannet et udvalg af de gamle (håndskrevne!) referater ind, tilbage til efteråret 2016, hvor Sognepræst Søren Holm søgte om lov til at fraflytte præstegården i Flødstrup. Som udgangspunkt drejer det sig kun om referater, der har at gøre med præstegården.

 

En kopi af alle referaterne for indeværende valgperiode vil komme til at stå på Dalgaard. For ældre referater: Kontakt menighedsrådet.

 

Bemærk, at alle regnskaber og budgetter ligger under fanen "økonomi"

 

 

 

NB. af uransagelige årsager står filerne i ret tilfældig rækkefølge. Datoen fremgår dog af den enkelte fils navn.