1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Femø Sogns Menighedsråd

Formand
Høkerstrædet 8
4945 Femø

Næstformand, Kontaktperson
Madsens Vænge 11
4945 Femø

Kirkeværge
Kirkehældevej 33
4945 Femø

Kasserer
Toftholmvej 17
3660 Stenløse

Sekretær
Tækkemandsstræde 1
4945 Femø

Konstitueret Sognepræst (kirkebogsfører)
Lyngmosevej 8
Birket
4943 Torrig L
 
 20631240
Tirsdag til søndag. Mandag fridag.

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 20631240 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Femø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57364416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk