1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Femø Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Askhavnsvej 73
4945 Femø

Næstformand
Issemosevej 20
4945 Femø
 

Kirkeværge
Kirkehældevej 33
4945 Femø
 

Kasserer
Langemose 28
4945 Femø
 

Menigt medlem
Kirkehældevej 27
4945 Femø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lyngmosevej 8
Birket
4943 Torrig L
 
 54937071
Mandag er fridag
Pia Lene Pape

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Femø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57364416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk