Menighedsråd

Femø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Femø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7668@SOGN.DK
CVR: 57364416

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Madsens Vænge 11
4945 Femø
Tlf: 29660803
Næstformand, Kontaktperson
Høkerstrædet 8
4945 Femø
Tlf: 21658492
Kirkeværge
Kirkehældevej 33
4945 Femø
Tlf: 23810927
Kasserer
Toftholmvej 17
3660 Stenløse
Tlf: 2020 2082
Sekretær
Tækkemandsstræde 1
4945 Femø
Tlf: 20869615
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lyngmosevej 8
Birket
4943 Torrig L
Tlf: 20631240
Tirsdag til søndag. Mandag fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.