1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fejø Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Vestergårdsvej 1
4944 Fejø

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Storemosevej 115
4944 Fejø

Kirkeværge(Fejø Kirke)
Skaløvej 11
4944 Fejø

Menigt medlem
Storemosevej 94
4944 Fejø
 

Kontaktperson
Skovvej 26
4944 Fejø
 

Sogne- og diakonipræst (kirkebogsfører)
Stormosevej 109
4944 Fejø
 
 28515047
Fredag fri.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fejø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61332316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk